м.Чернівці

просп. Незалежності 96,
офіс 502

Згода на обробку персональних даних

        Я, користувач комп’ютерної програми «СОТА» (далі – Суб’єкт персональних даних), відповідно до вказаної мною інформації на сайті https://sota-buh.com.ua/, керуючись Законом України «Про захист персональних даних» цим надаю Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКОНОМІЧНІ ПРОГРАМИ», код ЄДРПОУ 39121103 (далі – «Володілець») дозвіл на обробку моїх персональних даних (відомостей та сукупностей відомостей про мене) у Базі користувачів комп’ютерної програми «СОТА», володільцем якої є зазначене Товариство, на наступних умовах:

Суб’єкт персональних даних цим надає свою згоду на внесення та використання своїх персональних даних у Базі користувачів комп’ютерної програми «СОТА» та на обробку своїх персональних даних Володільцем (зокрема, на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення, знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та інші дії, які може вчиняти Володілець з його персональними даними: ім’я, прізвище, по-батькові, номер засобів зв’язку, електронні ідентифікаційні дані (IP-адреса, телефон, електрона пошта), дані щодо місця проживання, а також інші персональні дані та відомості, які надаються на виконання вимог чинного законодавства та/або добровільно Суб’єктом персональних даних Володільцю виключно в цілях реєстрації Суб’єкта персональних даних в базі користувачів комп’ютерної програми «СОТА» з подальшим направленням Суб’єкту персональних даних поштових повідомлень і sms-повідомлень, в тому числі, рекламного-інформаційних розсилок, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин, проведення розрахунків, бухгалтерського та податкового обліку, для комунікації та договірних відносин з державними органами, контрагентами та іншими третіми особами в ході здійснення господарської діяльності, а також для інших цілей, що не суперечать чинному законодавству.

Суб’єкт персональних даних погоджується, що афілійовані особи та авторизовані партнери Володільця не вважаються третіми особами.

Володілець зобов’язуються відповідно до вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від незаконної обробки, а також від незаконного доступу до них, в тому числі вжиття необхідних заходів щодо недопущення розголошення персональних даних працівниками та/або іншими уповноваженими особами Володільця, яким такі персональні дані було довірено або які стали їм відомі у зв’язку з виконанням Договору.

У подальшому Володілець залишає за собою право оновлювати дану Згоду в будь-який час без попередження Суб’єкта персональних даних. Якщо Суб’єкт персональних даних продовжує користуватись комп’ютерною програмою «СОТА» після зміни умов, це трактується як погодження Суб’єкта персональних даних з новою редакцією даної Згоди.

Згідно з Законом України «Про захист персональних даних», Суб’єкт персональних даних має право:

 • знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
  на доступ до своїх персональних даних;
 • отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого або до суду;
 • застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;
 • відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

Ця згода діє протягом невизначеного терміну.

Суб’єкт персональних даних може відкликати дану згоду шляхом направлення Володільцю письмового повідомлення не менше ніж за 90 (дев’яносто) днів до передбачуваної дати відкликання цієї згоди. Суб’єкт персональних даних погоджується на те, що протягом зазначеного терміну Володілець не зобов’язаний припиняти обробку персональних даних і знищувати персональні дані Суб’єкта персональних даних. Відкликання не буде мати зворотної сили щодо персональних даних, що пройшли обробку до вступу в силу такого відкликання.